13/09/16

Ecopoles BV

Het Vughtse bedrijf Ecopoles BV heeft in nauwe samenwerking met Ecotap BV, marktleider in Nederland met oplaadpunten voor de gemeentelijke, zakelijke en particuliere markt, een “State of the Art” oplaadlichtmast ontwikkeld die tegelijk kan dienen voor het opladen van elektrische auto’s en combinatie auto’s en fietsen.

Waar tot voor kort de traditionele lichtmast slechts ten doel had om voor licht te zorgen, is de oplaadlichtmast van Ecopoles een modulaire mast waarin en waaraan allerlei functionaliteiten kunnen worden toegepast en toegevoegd.

Ecopoles is het eerste bedrijf in Nederland dat oplaadlichtmasten kan leveren met een volledig geïntegreerde netwerkaansluiting welke voor optimale flexibiliteit zorgt. Deze innovatie, in combinatie met Smart Lighting oplossingen, is een cruciaal onderdeel van de Smart City van vandaag en morgen. Naast de functie van verlichten en opladen, biedt Ecopoles ook verdere uitbreidingsmogelijkheden als wifi-hotspot en cameratoezicht.

De Ecopoles oplaadlichtmasten kunnen modulair worden opgebouwd met een lengte van 3,5 meter tot 9 meter. Verder zijn de oplaadlichtmasten uitgerust met “Local Load Balancing” (lokaal slim laden). Dit is een vorm van Smart Charging die ervoor zorgt dat de beschikbare hoeveelheid stroom slim verdeeld wordt tussen ladende auto’s.

Ecopoles levert in samenwerking met diverse marktpartijen Total Smart Charge & Lighting oplossingen waarbij het volledig exploiteren van oplaadpunten tot de mogelijkheden behoort.

Voor meer informatie:

Ecopoles BV

info@ecopoles.nl

073 – 747 0180

ecopoles

Delen met uw bedrijf